#savegodaghat

मी एक फोटोग्राफर म्हणुन सातत्याने वेगवेळ्या महिन्यात, सिझनला पंचवटी गोदाघाटावर जाऊन इथले सौंदर्य डोक्युमेंट करतोय, इथला everydayness टिपतोय.

मी सातत्याने गोदाघाटावर जातोय फोटोग्राफीसाठी. फोटो काढतांना सारखे वाटते, किती पोटेंशियल आहे या जागेत. खुप संताप येतो इथली घाण बघुन. गोदाघाट स्वछ झाला तर किती सुंदर दिसेल याचा, सध्याचे फोटो बघितले की नेहमी विचार येतो. किती उत्साह आहे इथल्या वातावरणात. इथे नाशिकची चित्रकला बहरली. आजही अनेक चित्रकार इथे चित्र काढतांना दिसतील. इथली तरुणायी इथल्या कुंडात सुर मारुण पोहायला शिकली नी पोहण्यात इतकी पटाईत झाली की गोदेच्या पुरात सुद्धा भिन्दास्त उड्या मारतात.

नाशिक येथील पंचवटीचा गोदाघाट खुप सुंदर आहे. तिथली पहाट, संध्याकाळ, रात्र अप्रतीम असते. आकश सुंदर असेल तर इथे फोटो काढण्याची मजा काही औरच आहे. परंतु दुर्दैवाने तुम्ही या सगळ्याचा आनंद तिथे फार काळ घेऊ शकत नाही. तिथे सगळा परिसर अत्यंत गलिच्छ झालाय. प्रचंड कचरा व घाणीच साम्राज्य. भिकार्‍यांच एक प्रकारच साम्राज्यच आहे तिथे.

तिथे रामकुंड व गोदे कडे बघितले की लक्ष्यात येईल की पाप धुणे म्हणजे काय असते ते. गोदेचे गटार केले आहे. भाविक मंडळी इथे पुण्य कमवायला येतात पण सद्सदविवेक बुद्धी गहाण टाकूनच. इथे येणारा प्रत्येक भाविक (भारतिय नसलेले परदेशी नागरिक सोडल्यास), तो इथलाच असो की बाहेरुन आलेला बिनदिक्कत इथे घाण करत असतो. असे म्हणतात की गोदाघाटावर श्राद्ध कर्म केले की मेलेल्या माणसाला मोक्ष मिळतो, स्वर्ग प्राप्ती होते, पण कदाचित, तो आत्मा त्याच्या नातेवाईकांनी इथे केलेल्या घाणीचे पातक तर घेउन जात नसेल?

लोक इथे गोदेत स्नान करतात साबण लावुन. जर गोदेच पाणी पवित्र करते, तर अंगाला साबण चोळुन कोणते वेगळे पाप धुतात? बरेच भाविक तर आंघोळ केल्यावर आपले कपडे (ज्या कपड्यांवर विधी केला) गोदेत सोडुन देतात. इथे तुम्हाला लहान बाळांचे हग्गिज/पॅम्पर्स सुद्धा पडलेले किंवा गोदेत सोडलेले दिसतील. नाभिक केसवपन केल्यावर, कापलेले केस गोदेत सोडतात. लोक एका बाजुला पुजविधी करत असतात, नी जमलेली मंडळी दुसर्‍याबाजुला पचापच थुंकत असतात.

गोदाघाटावर आल्यावर घाटावरची अस्वछता व त्यात भरीव हातभार लावणारी भाविक मंडली बघितली की लक्षात येते “पाप धुणे” म्हणजे काय ते.

तिथेच उभा असतो दुतोंड्या मारुती. असे म्हणतात की तो नशिकचे पुरा पासुन संरक्षण करतो. पण आता त्याचा दिनवाण्या चेहर्‍याकडे बघितल्या वर असे वाटते की तो हात जोडुन गोदेला वाचवा असे म्हणतो आहे. कदाचीत तो आता पुराचीच वाट बघत असावा, म्हणजे गोदा खरेच स्वच्छ होईल.

 

News Reporter
I am a Software engineer turned research photographer. Worked for almost 12 years in a software industry, experience in designing and developing large scale open source applications for various Fortune 500 companies in India and abroad. Left IT career to pursue passion of Photography. Currently based in Nashik as a Professional Industrial, Architectural, Heritage and Research Photographer. Runs a small NGO Shikshanaayan Foundation Nashik registered under Societies and Trust Acts, working in the field of Education, Youth Empowerment, Heritage Documentation and Nature Conservation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.