गोदावरीसाठी जीवनशैली बदलण्याची गरज

गोदावरीसाठी जीवनशैली बदलण्याची गरज

On

गोदावरी नदीसोबत असलेले आपले नाते कृतिशील बनवूया. नदीला तिचे हक्काचे स्वच्छ पाणी देण्याचे आपले कार्य आपल्यापासून सुरू करूया. जीवनशैलीतील छोटे बदल नदीला मोकळा श्वास घ्यायला मोठा हातभार लावतील. साधारणत: ३०% पाणी गळक्या नळांमुळे वाया जाते. नळ दुरुस्त करून घेऊयात. फ्लश टॅंकमध्ये साठत…