श्रीसंत दासगणु महाराजांची गोदावरी आणि आपली गोदावरी!

श्रीसंत दासगणु महाराजांची गोदावरी आणि आपली गोदावरी!

On

सर्वप्रथम गोदाजन्मोत्सवाच्या सर्वांना हार्दीक शुभेच्छा! गेल्या महिन्याभरापासून आपण श्रीसंत दासगणु महाराजकृत गोदामाहात्म्य अभ्यासत आहोत.आणि कालच तो अभ्यास पूर्ण झाला जरी ग्रंथातील शब्दांचा अभ्यास पूर्ण झाला असेल कदाचित् तरीपण शब्दांच्या अर्थाचा अभ्यास मात्र आपल्या बुद्धीत आजपासून सुरू होणार असेल तर खऱ्या अर्थाने ग्रंथवाचनाने…

संत दासगणुकृत गोदामाहात्म्य (अध्याय तीसावा आणि एकतीसावा) – एक विवेचन…!

On

आज आपण श्रीसंत दासगणु महाराजकृत गोदामाहात्म्याच्या अंतिम टप्प्यात भेटतोय…. काल ठरल्याप्रमाणे आज आपण गोदामाईसोबत पूर्वसागरावर (बंगालचा उपसागर) गंगासागरसंगमतीर्थी चाललो आहोत. ब्राह्मी गौतमी गोदावरी। सामावणार सागरी। ऐकता भूवरी। आनंद झाला सर्वत्र।। आणि आता या मंगलप्रसंगी कोणकोण आलेत ते पाहू… गौतम वसिष्ठ गालव। जाबाली…

संत दासगणुकृत गोदामाहात्म्य (अध्याय अठ्ठावीस आणि एकोणतीस) – एक विवेचन…!

On

संत दासगणुकृत महाराज लिखित गोदामाहात्म्यतील आजच्या अठ्ठावीस आणि एकोणतीसाव्या अध्यायाला नमस्कार करुयात… आजच्या अध्यायाची सुरुवात चक्षुतीर्थाने होते. वृद्धकौशिक ऋषींचा गौतम नामक पुत्र असतो. ऋषीपुत्र असुनही त्याच्या जीवनात धर्मश्रध्देला जराही स्थान नसते. त्याचा मणिकुंडल नावाचा एक वैश्यकुलीन मित्र होता. ऋषीपुत्र गौतमाची अशी धारणा…

गोदावरीदिनी शनिवारी नदीला जलार्पण; संवर्धनाची शपथ – दिव्या मराठी

गोदावरीदिनी शनिवारी नदीला जलार्पण; संवर्धनाची शपथ – दिव्या मराठी

On

Godavari emerged in its present form several centuries ago, as suggested by archaeologists and historians. Over a period of time, as humans began to evolve and develop, our interactions with the river transformed. Today, we are living in an era where the…